WEARFITS®

Virtual sportwear
NCBR

 

Tytuł Projektu:

Automatyzacja procesu digitalizacji obuwia do postaci dokładnego modelu 3D.

Opis Projektu:

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad automatyzacją procesu digitalizacji obuwia do postaci dokładnego modelu 3D, do zastosowania jako innowacyjne narzędzie do wsparcia sprzedaży internetowej w branży obuwniczej.

Cel Projektu:

Opracowanie metod, narzędzi i algorytmów, służących do automatyzacji procesu digitalizacji obuwia przy użyciu skanera sprzętowego oraz specjalistycznego oprogramowania.

Planowane Efekty:

Stworzenie prototypu rozwiązania automatyzującego proces tworzenia modeli 3D, gotowego do dalszej komercjalizacji.

Wartość Projektu:

1 000 000 zł

Kwota dofinansowania:

800 000 zł

Virtual shoe
Go to Brand

 

Tytuł Projektu:

Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej WEARFITS sp. z o.o.

Opis Projektu:

Internacjonalizacja działalności oraz promocja marki WEARFITS poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji IT/ICT na czterech poza unijnych rynkach: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Indie i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Cel Projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację usługi doradczej oraz internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Planowane Efekty:

Zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych w branży IT/ICT, nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami, dalszy rozwój produktu dzięki specyficznym wymaganiom rynków zagranicznych, wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

Wartość Projektu:

469 800 zł

Kwota dofinansowania:

352 350 zł